Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

108153 εταιρείες από 112 χώρες


& 364523 εγγεγραμμένους χρήστες

We Do Connect

το σημείο διασύνδεσης όλων των επιχειρήσεων

Ξεπερνώντας τις προσδοκίες.

WE DO CONNECT

Περισσότερο από μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Διασύνδεση
με πελάτες & προμηθευτές

Αρχειοθέτηση & Οργάνωση
όλων των ηλεκτρονικών παραστατικών

Αποστολή & Λήψη
άυλων ηλεκτρονικών παραστατικών

Βελτιστοποίηση
της αναπλήρωσης αποθεμάτων

Αξιοποίηση
δικτύου συνεργατών / διακινητών

Αυτοματοποίηση
της διαδικασίας καταχώρησης δαπανών

We Do Connect Υπηρεσίες

 

 

We Do Connect - Archiving
We Do Connect - Paperless Connect
We Do Connect - EDI Connect
We Do Connect - leanAP Connect
We Do Connect - ePOD Connect
We Do Connect - CRP Connect
We Do Connect - Distributors Connect

Η Impact σε προσκαλεί να γίνεις μέλος

του συνεχώς αναπτυσσόμενου δικτύου

συνδεδεμένων επιχειρήσεων