Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα

για την άμεση & εύκολη διασύνδεση με τους εμπορικούς σου συνεργάτες.

dashboard

Η Impact σε καλωσορίζει

στην πρωτοποριακή πλατφόρμα We Do Connect

το σημείο διασύνδεσης όλων των επιχειρήσεων

WeDoConnect

Ένας λογαριασμός. Όλες οι υπηρεσίες στα χέρια σου.

Συνδέσου με τους πελάτες & τους προμηθευτές σου

αυτοματοποιώντας τη διαδικασία ανταλλαγής και καταχώρησης στοιχείων παραστατικών όπως παραγγελίες, τιμολόγια, δελτία διακίνησης, αναφορές αποθεμάτων και άλλων επιχειρησιακών εγγράφων μέσω της υπηρεσίας EDI Connect.

Αρχειοθέτησε & οργάνωσε τα τιμολόγιά σου

και όλα τα σχετικά παραστατικά σου ηλεκτρονικά, σε ένα κεντρικό σημείο μέσω της εφαρμογής Archiving.

Αντάλλαξε ηλεκτρονικά παραστατικά

με τους εμπορικούς σου συνεργάτες, νόμιμα, εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια μέσω της υπηρεσίας Paperless Connect.

Βελτιστοποίησε την διαχείριση των αποθεμάτων σου

μέσω αυτοματοποίησης της διαδικασίας αναπλήρωσης των αποθεμάτων που υπάρχουν στις αποθήκες μεγάλων πελατών της εταιρείας σου, με την υπηρεσία CRP Connect.

Αξιοποίησε πλήρως το δίκτυο εμπορικών συνεργατών σου

παρακολουθώντας και αναλύοντας ακριβή στοιχεία πωλήσεων τη στιγμή που πραγματοποιούνται, μέσω του συστήματος Distributors Connect.

Αυτοματοποίησε τη διαδικασία καταχώρησης δαπανών

λαμβάνοντας ηλεκτρονικά τα παραστατικά σου, και μέσω σύνδεσης με τους προμηθευτές σου, απόκτησε πλήρη έλεγχο στην διαδικασία έγκρισης, καταχώρησης και πληρωμής δαπανών μέσω της υπηρεσίας Lean AP Connect.