Εσύ ακόμα εκτυπώνεις τα παραστατικά σου;
Μάθε για την Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση

Archiving

είναι μια λύση ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, εναρμονισμένη πλήρως με τη Φορολογική Νομοθεσία, για την αποθήκευση όλων των λογιστικών παραστατικών όπως είναι τα τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.λπ. Όλα τα αρχεία αποθηκεύονται τοπικά ή στο cloud με μορφή PDF συμπεριλαμβανομένων των όποιων φορολογικών αρχείων συνοδεύουν τα παραστατικά. Με έξυπνες οθόνες αναζήτησης, η ανάκτησή τους είναι εύκολη και γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Archiving
είναι επιχειρηματική λύση

Αυτοματοποιεί την διαχείριση των τιμολογίων που εκδίδει μια επιχείρηση, των υπογεγραμμένων δελτίων αποστολής που επιστρέφουν και των εισερχομένων παραστατικών που λαμβάνει.

Archiving
είναι ανεξάρτητη λύση

Η λύση λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιοδήποτε εγκατεστημένο σύστημα και υποδομή, συμπληρωματικά του ERP και των εκτυπωτικών μηχανημάτων της επιχείρησής σου.

Archiving
είναι απλή λύση

Οι χρήστες βρίσκουν εύκολα και απλά την πληροφορία που αναζητούν & διαχειρίζονται τα παραστατικά με ένα κλικ. Εύκολη επέκταση σε νέες λειτουργίες για την επιχείρηση (workflows, accounts payable κ.λπ.).

WeDoConnectArchiving

Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ PAPERLESS ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μια κεντρική λύση
ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης

για την:

δημιουργία ηλεκτρονικών τιμολογίων σε μορφή PDF

ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικών τιμολογίων

αρχειοθέτηση & ανάκτηση παραστατικών

διασύνδεση με την υπηρεσία Paperless Connect για αυτοματοποιημένη αποστολή / λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων

WeDoConnectArchiving

Βασικά Χαρακτηριστικά

Ανεξαρτησία συστήματος

Υλοποίηση ανεξαρτήτως του ERP και της λύσης εκτυπώσεων που είναι υιοθετημένη, δίχως να απαιτεί καμία τροποποίηση.

Κεντρική διαχείριση

Αυτόματη αρχειοθέτηση του συνόλου των ηλεκτρονικών τιμολογίων με την έκδοσή τους.

Νομοθετικά εναρμονισμένη

Συμβατότητα με φορολογικούς μηχανισμούς και ψηφιακές υπογραφές.

Επεκτασιμότητα

Ευκολία στην επέκταση επιπρόσθετων λειτουργιών. (workflows, αυτόματες επισυνάψεις εγγράφων, accounts payable, κλπ).

Επιλογές τοπικής ή cloud εγκατάστασης

Δυνατότητα εγκατάστασης τοπικά ή ως web service στο cloud.

E-invoicing ready

Άμεση διασύνδεση με τους συνεργάτες σου μέσω της πρωτοποριακής e-invoicing υπηρεσίας Paperless Connect με 3 κλικ.

Βασικά Οφέλη

Εξοικονόμηση πόρων

Μείωσε το κόστος που σχετίζεται με τις παραδοσιακές μεθόδους τιμολόγησης (εκτύπωση, αποθήκευση, αρχειοθέτηση, ανάκτηση κ.λπ.).

Βελτιστοποίηση διαδικασιών

Αυτοματοποίησε την διαδικασία αρχειοθέτησης των λογιστικών παραστατικών που εκδίδει και όσων λαμβάνει η επιχείρησή σου.

Αύξηση παραγωγικότητας

Αξιοποίησε τους ανθρώπινους πόρους της επιχείρησής σου πιο αποτελεσματικά, μείωσε τον χρόνο απασχόλησης για εργασίες διαχείρισης των λογιστικών παραστατικών.

Out-of-the box λειτουργικότητα

Ελαχιστοποίησε τον χρόνο διαχείρισης χρησιμοποιώντας out-of-the-box λειτουργίες (επανεκτύπωση, δημιουργία αναφορών, επισύναψη αρχείων, τοπική αποθήκευση, κλπ).


Επιπρόσθετα Χαρακτηριστικά

Διαχείριση υπογεγραμμένων αντιτύπων

Αυτοματοποίησε την διαδικασία επισύναψης των υπογεγραμμένων αντιτύπων (Δελτία Αποστολής) που επιστρέφουν στην εταιρεία σου και μείωσε την εμπλοκή ανθρώπων στην διαδικασία.

Αρχειοθέτηση ιστορικού αρχείου

Ψηφιοποίησε και αρχειοθέτησε το ιστορικό σου αρχείο στο Archiving & επωφελήσου από ένα κεντρικό Paperless περιβάλλον (χωρίς την χρήση OCR και scanner).

e-POD Connect

Αποϋλοποίησε τα έντυπα δελτία αποστολής που χρησιμοποιείς στην μεταφορά των προϊόντων, και αυτοματοποίησε την διαδικασία παράδοσης χρησιμοποιώντας την επαναστατική υπηρεσία e-POD Connect.

ERP/DMS ενσωμάτωση

Διασυνδέσου με οποιοδήποτε 3rd party σύστημα (ERP/DMS) μέσω Web Services & απόλαυσε το προνόμιο ενός ενοποιημένου συστήματος για τον τελικό χρήστη.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Ανεξάρτητη από την τεχνολογική υποδομή της επιχείρησης.

Συνεχής & σταθερή εναρμόνιση με τους κανονισμούς Ασφάλειας της Πληροφορίας (ISO 27001).

Αυτόματη διαχείριση & φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον.

Out of the box λειτουργικότητα & χαρακτηριστικά που προσδίδουν προστιθέμενη αξία.

Εφαρμόζεται εύκολα σε εταιρείες από όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Αυτοματοποίηση διαδικασιών δημιουργίας & ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παραστατικών.

Archiving, μια από τις λύσεις

που συνθέτουν το όραμα
του Paperless γραφείου