Αναπληρώνεις τα αποθέματά σου σωστά & αποδοτικά;
Η βέλτιστη λύση αναπλήρωσης αποθεμάτων είναι εδώ!

CRP connect

είναι μια καινοτόμος λύση που προσφέρει στους προμηθευτές και στους συνεργάτες τους την δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν την διαδικασία παραγγελιοληψίας και αναπλήρωσης των αποθεμάτων τους μέσω μιας ασφαλούς & εύχρηστης web πλατφόρμας.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

CRP connect
είναι επιχειρηματική λύση

Δίνει την δυνατότητα στους προμηθευτές να αναπληρώσουν αποδοτικά τα αποθέματα και να μεγιστοποιήσουν την διανομή των προϊόντων στα καταστήματα των πελατών τους.

CRP connect
είναι απλή λύση

Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για επιπρόσθετη επένδυση σε τεχνολογική υποδομή, ενώ η υλοποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε διάστημα λιγότερο του ενός μήνα.

CRP connect
είναι καινοτόμος λύση

Παρέχει ευέλικτους τρόπους προβολής και αξιολόγησης των αποθεμάτων και των στοιχείων πωλήσεων μέσω ειδικών δυναμικών εργαλείων αναφοράς.

WeDoConnectCRP connect

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο & επισκόπηση δεδομένων

Άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες αποθέματος

προηγμένα εργαλεία επισκόπησης μετατρέπουν τα δεδομένα σου σε χρήσιμες πληροφορίες για ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Αυτοματοποίηση παραγγελιοληψίας

Δημιούργησε 100% ακριβείς προτάσεις παραγγελίας συνδυάζοντας την πληροφορία που παρέχουν τα ιστορικά δεδομένα, με την κατάσταση αποθεμάτων και άλλων μεταβλητών (π.χ. ενέργειες marketing).

Προηγμένος μηχανισμός πρόβλεψης

Χρήση αλγορίθμων πρόβλεψης και διαδικασίες αυτοβελτίωσης προβλέψεων (deep learning) διασφαλίζουν σε ποσοστό ~100% ακριβείς προβλέψεις εντολών αγοράς.

Πλήρως παραμετροποιήσιμο & επεκτάσιμο

Διασυνδέεται με το υφιστάμενο τεχνολογικό οικοσύστημα (ERP, WMS κ.λπ.) & είναι εύκολα επεκτάσιμο έτσι ώστε να υποστηρίξει επιπρόσθετες επιχειρηματικές ανάγκες.

Προσοχή στη λεπτομέρεια

Υπολογισμός ημερών αποθέματος ανά κωδικό είδους (SKU) και αποθήκη

κατηγοριοποίηση παραγγελιών ανά αποθήκη

αυτοματοποιημένη αναγωγή ποσοτήτων (π.χ. παλέτες σε τεμάχια).

Βασικά Οφέλη

Μείωση ανενεργού αποθέματος

στην αποθήκη του πελάτη με παράλληλη αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης.

Βελτιστοποίηση στον προγραμματισμό παραγωγής

εστιάζοντας παράλληλα σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label).

Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

δυνατότητα έγκαιρης ανταπόκρισης στις διακυμάνσεις της ζήτησης της αγοράς (π.χ. αυξημένη ζήτηση κατά τη διάρκεια προωθητικών ή/και marketing ενεργειών).

Πλήρης διαφάνεια

Παρακολούθηση της διανομής των κωδικών είδους ανά κατάστημα (εξαιρετικά χρήσιμο για νέους κωδικούς ειδών).

Ενισχυμένη συνεργασία

με τους εμπορικούς σου συνεργάτες & αυτοματοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης Εντολών Αγοράς μέσω της υπηρεσίας EDI connect.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και επισκόπηση των δεδομένων.

Δεν απαιτεί καμία επένδυση σε τεχνολογική υποδομή.

Χρησιμοποιεί μια σειρά από ευφυείς αλγορίθμους για προηγμένη πρόβλεψη σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

Εφαρμόζεται σε κάθε retailer με CRP διαδικασίες.

Διασυνδέεται πλήρως με την υπηρεσία EDI connect για ενισχυμένη συνεργασία.