Φτάσε μέχρι το τελευταίο σημείο πώλησης,
παρακολούθησε τις πωλήσεις σου σε πραγματικό χρόνο

DISTRIBUTORS CONNECT

είναι μια καινοτόμος υπηρεσία παρακολούθησης στοιχείων πωλήσεων η οποία προσφέρει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο πληροφόρηση της αποδοτικότητας των πωλήσεων στο σημείο πώλησης. Οι εταιρείες και οι αντιπρόσωποί τους έχουν άμεση πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω του διαδικτύου χωρίς ειδικές τεχνολογικές απαιτήσεις.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Distributors connect
είναι επιχειρηματική υπηρεσία

Η παρακολούθηση και παρουσίαση των στοιχείων πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες και τους εμπορικούς συνεργάτες τους να αποφασίσουν σε μια περισσότερο αποδοτική κοινή στρατηγική πωλήσεων.

Distributors connect
είναι απλή υπηρεσία

Χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες της Impact οι οποίες επιτρέπουν γρήγορη υλοποίηση χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετης τεχνολογικής υποδομής.

Distributors connect
είναι ασφαλής υπηρεσία

Εγγυάται την ασφαλή & αξιόπιστη παρακολούθηση των στοιχείων πωλήσεων με προηγμένα εργαλεία και μεθόδους επαλήθευσης και ελέγχου των δεδομένων (τοπικά και διαδικτυακά – online).

WeDoConnectDistributors connect

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πλήρως αυτοματοποιημένη λύση

Αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από τα παραστατικά πωλήσεων (τη στιγμή της έκδοσης του παραστατικού).

Ευελιξία

Προσαρμογή στο σύστημα του εμπορικού συνεργάτη (δεν απαιτούνται αλλαγές ή τροποποιήσεις).

Ασφάλεια & διαφάνεια

Όλα τα στοιχεία πωλήσεων επεξεργάζονται & εξετάζονται τοπικά στην υποδομή του εμπορικού συνεργάτη.

Στοιχεία σε πραγματικό χρόνο

Σχεδόν σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση και παρουσίαση των στοιχείων πωλήσεων εμπορικών συνεργατών, προϊόντων, brands, ομάδων, τελικών σημείων πώλησης.

Επιχειρηματική ευφυία

Ενσωματωμένα εργαλεία αναφοράς (reporting) με δυνατότητα εστίασης στη λεπτομέρεια και παρακολούθηση KPIs.

Βασικά Οφέλη

Αποτελεσματική παρακολούθηση πωλήσεων

Σχεδόν σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση και εργαλεία αναφοράς (reporting).

Αυτοματοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών

Αυτοματοποιημένος υπολογισμός των bonus τζίρων (rebates) βάσει δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Ενισχυμένη συνεργασία

Διαφάνεια στην αποδοτικότητα του εμπορικού συνεργάτη και στοχοθεσία.

Βελτιστοποίηση στην λήψη αποφάσεων

Πραγματικά δεδομένα και προηγμένα KPIs για την διαφοροποίηση των προϊόντων και της αποδοτικότητας της διανομής.

Αποτελεσματικότητα ενεργειών Marketing

Παρακολούθηση πωλήσεων στα τελικά σημεία πώλησης.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Δυνατότητα παρακολούθησης στοιχείων πωλήσεων εμπορικών συνεργατών σε πραγματικό χρόνο.

Διαφάνεια & ασφάλεια με τοπική εξαγωγή και επεξεργασία στοιχείων πωλήσεων.

Αποδεδειγμένα καλή εφαρμογή σε περισσότερες από 200 ενεργές εγκαταστάσεις.

Ευελιξία στην υλοποίηση ανεξάρτητα από τεχνολογική υποδομή (ERP, εκτυπωτές, κλπ).

Εργαλεία διαχείρισης & δυναμικού reporting μέσω του Distributors connect portal.