Θέλεις να σταματήσεις να εκτυπώνεις τα δελτία αποστολής σου;
Τώρα μπορείς να χρησιμοποιείς μόνο το κινητό σου

e-POD connect

είναι μια καινοτόμος λύση η οποία αυτοματοποιεί την διαδικασία παραλαβής των εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπογραφή για το δελτίο αποστολής ηλεκτρονικά από τον τελικό πελάτη.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

e-POD connect
είναι η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης

Δημιούργησε άυλα δελτία αποστολής και μεταμόρφωσε ψηφιακά όλη τη διαδικασία αποστολής εμπορευμάτων.

e-POD connect
είναι πλήρως διασυνδεδεμένη λύση

Ως επέκταση της λύσης Archiving αρχειοθετεί τα ψηφιακά υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά Δελτία Αποστολής και τα αποστέλλει άυλα και αυτοματοποιημένα στους παραλήπτες τους μέσω της υπηρεσίας Paperless Connect.

e-POD connect
είναι συμβατή λύση

Με τις πρόσφατες Ευρωπαϊκές οδηγίες – CEF eDelivery - οι οποίες επιβάλλουν την υιοθέτηση e-δελτίων αποστολής ως ισοδύναμων των εντύπων.

WeDoConnecte-POD connect

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομοθετικά εναρμονισμένη

H e-POD connect είναι μια λύση πλήρως εναρμονισμένη με την Ελληνική & Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Archiving ready

Τα υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής αρχειοθετούνται αυτόματα στην υπάρχουσα λύση Archiving.

Φιλική σε κινητές συσκευές

Πρόσβαση, προβολή και ψηφιακή υπογραφή των δελτίων αποστολής στον δρόμο. Ειδικοί αλγόριθμοι κρυπτογράφησης διασφαλίζουν την ακεραιότητα & την ασφάλεια.

Φιλική στον χρήστη

Εύκολη στην χρήση, η λύση e-POD connect είναι ο απλός τρόπος να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να διατηρούνται τα πάντα ασφαλή & οργανωμένα.

Βασικά Οφέλη

Αυτοματοποίηση διαδικασιών

Εκδίδεις τα δελτία αποστολής & τα μεταφέρεις απ’ ευθείας στις εταιρικές κινητές συσκευές για περαιτέρω χρήση.

Ενίσχυση εταιρικού προφίλ

Μεταμόρφωσε την επιχείρησή σου στην ψηφιακή εποχή & ενίσχυσε την εταιρική στρατηγική που αφορά στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Μείωση κόστους

Μείωσε κάθε κόστος που αφορά στη διαχείριση των παραδοσιακών έντυπων παραστατικών.

Βελτίωση παραγωγικότητας

Μείωσε τον χρόνο τιμολόγησης των υπογεγραμμένων δελτίων αποστολής που επιστρέφουν χωρίς καθυστερήσεις.

e-POD connect, μια από τις λύσεις

που συνθέτουν το όραμα
του Paperless γραφείου