Καταχωρείς ακόμα τα παραστατικά σου χειροκίνητα;
Μείωσε τον χρόνο αυτοματοποιώντας την διαδικασία

EDI Connect

είναι μια EDI υπηρεσία η οποία βοηθά τις επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικές πληροφορίες και να αυτοματοποιήσουν την καταχώρησή τους στο λογιστικό σύστημα / ERP τους.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

EDI connect
είναι επιχειρηματική υπηρεσία

Η υπηρεσία EDI είναι μια διεθνής πρακτική για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών επιχειρηματικών δεδομένων (τιμοκατάλογοι, παραγγελίες, τιμολόγια, κλπ) με περισσότερα από 30 έτη επιτυχημένης λειτουργίας σε διεθνές επίπεδο.

EDI connect
είναι απλή υπηρεσία

H προηγμένη τεχνολογία της Impact εγγυάται γρήγορη υλοποίηση χωρίς απαιτήσεις για τεχνικές αλλαγές ή μετατροπές διαδικασιών.

EDI connect
είναι ασφαλής υπηρεσία

Η Impact λειτουργεί το μεγαλύτερο EDI δίκτυο στην Ελλάδα και εγγυάται την αυθεντικότητα, ακεραιότητα και ιχνηλασιμότητα όλων των κινήσεων σύμφωνα με Service Level Agreement (SLA).

WeDoConnectEDI connect

Βασικά Χαρακτηριστικά

Συνεργασία Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ανταλλαγή δεδομένων που υποστηρίζουν ολόκληρο τον κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας: παραγγελία παράδοση τιμολόγιο πληρωμή.

Ευελιξία

Υποστηρίζονται όλα τα μορφότυπα αρχείων όπως EDIFACT, XML, ASCII, PDF, iDOC, & πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως AS/2, AS/4 PEPPOL, X400, https, κ.ά.

Εξειδικευμένη λειτουργικότητα

Έξυπνη μετατροπή δεδομένων, αντιστοίχιση κωδικών προϊόντων, αντιστοίχιση σημείων παράδοσης, υπολογισμοί & έλεγχοι.

Ασφάλεια & διαφάνεια

Υψηλής ποιότητας υπηρεσία, εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό λαθών (λιγότερο από 2%), επιχειρηματικοί και συστημικοί έλεγχοι κανόνων, πλήρης παρακολούθηση κατάστασης των ειδοποιήσεων EDI, ιχνηλασιμότητα & αυτόματες ειδοποιήσεις σφαλμάτων.

Υψηλή απόδοση & υποστήριξη

Η υπηρεσία EDI connect λειτουργεί σε βάση 24x7 και υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό και state-of-the-art τεχνολογική υποδομή για να εξασφαλίσει την υψηλότερη ποιότητα εμπειρίας στους πελάτες της.

Ανεξαρτησία τεχνολογικής υποδομής

Ανεξάρτητη από την ERP υποδομή της επιχείρησης.

Βασικά Οφέλη

Βελτιστοποίηση διαδικασιών

Αυτοματοποίησε την διαδικασία καταχώρησης των πληροφοριών που ανταλλάσσεις με τους συνεργάτες σου.

Μείωση λειτουργικού κόστους

Μείωσε σημαντικά το λειτουργικό κόστος σε σχέση με τις παραδοσιακές διαδικασίες καταχώρησης δεδομένων/αρχείων παραστατικών.

Ταχύτητα & ακρίβεια

Εξάλειψε τα ανθρώπινα λάθη και ελαχιστοποίησε τον χρόνο καταχώρησης παραστατικών.

Στρατηγική επιλογή

Η πρόσβαση στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο & η διαφάνεια των συναλλαγών προσφέρει το προνόμιο των άμεσων αποφάσεων και της βελτιωμένης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών.

Εύκολη πρόσβαση

Το μόνο που χρειάζεται είναι διασύνδεση στο διαδίκτυο.

Άμεση συμφωνία

Η αυτόματη καταχώρηση παραστατικών οδηγεί σε άμεση συμφωνία καρτελών μεταξύ των συνεργατών και γρηγορότερη αποπληρωμή.

PDF2EDI

PDF2EDI

Η καινοτομία της τεχνολογίας PDF2EDI

είναι ότι μετατρέπει κάθε λογιστικό παραστατικό της μορφής PDF στο μορφότυπο EDI που απαιτείται από τον παραλήπτη, π.χ. EDIFACT, XML, ASCII.

Η τεχνολογία PDF2EDI δίνει την δυνατότητα σε όλες τις εταιρείες να στείλουν EDI αρχείο άμεσα, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, αξιοποιώντας το PDF τιμολόγιο όπως δημιουργείται από το ERP.

Real Time EDI

είναι το EDI σε πραγματικό χρόνο.
Είναι η επέκταση του παραδοσιακού EDI, βασισμένο στην τεχνολογία PDF2EDI, το οποίο εξασφαλίζει την άμεση & έγκυρη καταχώρηση της πληροφορίας των παραστατικών.

WeDoConnectREAL TIMEEDI

Βασικά Οφέλη
για τον παραλήπτη & τον αποστολέα

Βελτιστοποίηση διαδικασιών παραλαβής προϊόντων

Τα δελτία παραλαβής καταχωρούνται αυτόματα στο λογιστικό σύστημα / ERP του παραλήπτη πριν την πραγματική παραλαβή.

Βελτίωση αποδοτικότητας

Η αυτόματη καταχώρηση στο ERP σύστημα συντελεί στην εξάλειψη λαθών και σε ελαχιστοποίηση της διαχείρισης των φυσικών αντιτύπων.

Αύξηση παραγωγικότητας

Ο μικρότερος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του κύκλου παραλαβής των προϊόντων σημαίνει λιγότερη απασχόληση στις αποθήκες και μικρότερα κόστη τόσο για τον αποστολέα όσο και για τον παραλήπτη.

Άμεση συμφωνία

Αποκατάσταση διαφορών ανάμεσα σε προϊόντα που εστάλησαν & προϊόντα που παρελήφθησαν.

Τάχιστη υλοποίηση

Η ανάγκη για αλλαγές είναι μηδαμινή σε επιχειρηματικές διαδικασίες ή τεχνολογικά συστήματα.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Γρήγορη & εύκολη διασύνδεση μεταξύ συνεργατών.

Συνεχής & σταθερή εναρμόνιση με τους κανονισμούς Ασφάλειας της Πληροφορίας (ISO 27001).

Το χαμηλότερο ποσοστό λαθών στην αγορά (λιγότερο απο 2% όταν το Ευρωπαϊκό κ.μ.ο. ποσοστό είναι περίπου 7%).

Πλήρης διαφάνεια στην διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών.

Πλήρης διασύνδεση με την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης Paperless Connect για την συνολική αποϋλοποίηση της διαδικασίας τιμολόγησης.