Αφιερώνεις χρόνο στην καταχώρηση δαπανών;
Κάνε τη διαδικασία απλή, και γρήγορη

Lean AP connect

είναι μια ολοκληρωμένη λύση αυτοματοποίησης που βελτιστοποιεί την διαδικασία καταχώρησης δαπανών (Λογαριασμοί Πληρωτέοι) παρέχοντας πλήρη έλεγχο.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Lean AP connect
είναι επιχειρηματική λύση

Απόκτησε έλεγχο & διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία διαχείρισης των τιμολογίων προμηθευτών. Το Lean AP connect συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων & στην αύξηση της αποδοτικότητας.

Lean AP connect
είναι ευέλικτη λύση

Δεν υπάρχουν όρια & εμπόδια. Έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί κάθε τύπο ή μορφή τιμολογίου και να διασυνδεθεί με οποιοδήποτε λογιστικό (ERP) σύστημα.

Lean AP connect
είναι ασφαλής λύση

Προσφέρει πλήρη ιχνηλασιμότητα και ροές εγκρίσεων καθώς & ασφάλεια στην αποθήκευση των ηλεκτρονικών τιμολογίων τοπικά ή στο cloud.

WeDoConnectLean AP connect

Βασικά Χαρακτηριστικά

Ευελιξία

Καλύπτει όλους τους τύπους εισερχομένων παραστατικών (τιμολόγια δαπανών, τιμολόγια αγορών, πιστωτικά, χρεωστικά σημειώματα, κλπ),

καθώς και κάθε είδος εγγράφου (ηλεκτρονικό ή έντυπο).

Ευκολία χρήσης & διασύνδεσης

Αυτόματη εξαγωγή δεδομένων

επιχειρηματικοί κανόνες & έλεγχοι.

Τυποποίηση διαδικασιών AP

Ροές εργασιών (workflows) & αυτόματη δρομολόγηση τιμολογίων για έγκριση,

απευθείας επεξεργασία τιμολογίων (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση).

Πλήρης αυτοματοποίηση διαδικασίας

Από την παραλαβή του τιμολογίου μέχρι την αρχειοθέτηση, τον έλεγχο, την έγκριση, καταχώρηση και πληρωμή.

Ανεξαρτησία υποδομής

Πλήρης συμβατότητα & εύκολη διασύνδεση με όλα τα ERP συστήματα.

Βασικά Οφέλη

Βελτιστοποίηση διαδικασιών

Αποδέσμευσε πόρους από χαμηλής αξίας δραστηριότητες

ξέχασε τα χαμένα και "ξεχασμένα σε συρτάρια" τιμολόγια.

Ενίσχυση συνεργασίας με τους προμηθευτές

Πιο γρήγορες διαδικασίες

πιο άμεσες συμφωνίες καρτελών

αυτό-διαχειριζόμενο portal προμηθευτών.

Επιχειρηματική ευφυία

Συλλογή, ανάλυση & χρήση τιμολογίων και χρηματοοικονομικών δεδομένων για λόγους πρόβλεψης και προϋπολογισμού.

Μείωση χαρτιού

Μείωση στην κατανάλωση χαρτιού από τις επανεκτυπώσεις & τις εργασίες αρχειοθέτησης.

Επιχειρησιακή αποδοτικότητα

Σημαντική και ουσιαστική μείωση του χρόνου και κόστους επεξεργασίας των τιμολογίων

μειωμένο ποσοστό απαλλαγής από τιμολόγια.